BASIN AÇIKLAMASI (27.05.2021)

BASIN AÇIKLAMASI (27.05.2021)


Toplam Okunma Sayısı: 0

Basına ve Kamuoyuna;

Madenler insan hayatının 12 bin yıllık serüveninde önemli bir rol oynamıştır. Yaşamı fonksiyonel hale getiren; ulaşımdan telekomünikasyona, uzaydan inşaata, tarımdan sağlık sektörüne kadar kullandığımız tüm araç gereçler maden türevleridir.

Anadolu coğrafyası dünyada madenciliğin ilk izlerini gördüğümüz bir bölgedir.

Van gölü havzası ile Dicle Fırat havzalarındaki tüm kadim medeniyetler madencilik sayesinde varlıklarını sürdürmüş ve izlerini günümüze taşımışlardır. Yeraltı kaynaklarını değerlendiren ülkeler ve toplumlar sanayileşmiş, kalkınmış ve refah seviyesine ulaşmışlardır.

Ülkemizde madencilik; Maden kanuna göre arama ve işletme ruhsatları alınmaktadır. “Çevresel Etki ve Değerlendirme” izni; Çevre kanunu, su havzaları yönetmelikleri, kültür tabiat varlıkları kanunu gibi onlarca mevzuat taramasından geçirildikten sonra verilmektedir. Maden olarak çalışılacak sahalarda mülkiyet (Orman alanı, mera, hazine, özel mülk) izinleri alındıktan sonra işletme izni ile faaliyete başlanır.

Madencilik illerin ekonomisine, ihracatına, sanayisine, istihdamına direk katkı sağlar.

Son zamanlarda Ülkemizde yapılmak istenen maden yatırımları hakkında sosyal medya ve basında olumsuz haberlerin yer aldığını takip etmekteyiz.

En son dün Van’ın Gürpınar ilçesinin Yurtbaşı köyünde bir üye firmamız tarafından önceden çalışılmış sonra çeşitli yerel sorunlar yüzünden çalışmalara ara verilmek zorunda kalınmış İşletme İzinli Ruhsatlı sahada aradan yıllar geçtikten sonra, başka bir üye firmamız tarafından rödovans (kiralama) yöntemi ile ve bütün kanuni yükümlülükleri yerine getirerek hazırlık çalışmalarına başlandığı bu işletme izinli ruhsat sahasında; 27 Mayıs 2021 tarihinde istenmeyen bazı olaylar yaşanmıştır.

Sosyal medyada; gerçeği çarpıtan, mesnetsiz, siyasi saiklerle, bilimden ve mevzuattan uzak, araştırmadan tamamen kulaktan duyma haberler paylaşılmaktadır.

Bölgemize yatırım yapan, istihdam yaratan, ekonomik fayda sağlayan her türlü çabanın desteklenmesi gereken bir dönemdeyken; yatırımların önünü tıkamaya yönelik her türlü fiilin, haksız ve taraflı haberleri yapan ve yayanların; Ülkemize, Bölgemize ve insanımıza katkıları yoktur.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.    

                        

                                                         Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD)

Top