DİYARBAKIR MERMERCİLER VE MADENCİLER DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI

DİYARBAKIR MERMERCİLER VE MADENCİLER DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI


Toplam Okunma Sayısı: 1202

Diyarbakır Mermeciler ve Madenciler Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2021 Cumartesi günü Saat:13.30 da

aşağıdaki adres ve gündemle belirtilen saatte yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03.04.2021 Cumartesi günü

aynı adres, gündem ve saatte çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, katılımınızı bekleriz.                   

                                                                                                                

 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Divan heyetinin seçilmesi

3- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi,

4-Faaliyet ve mali raporun okunması ve ibrası

5-Denetim Kurulu raporunun okunması ve kabulü

6- Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü

7-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ:

 

YER                : Hilton Garden Inn Diyarbakır

TARİH           : İlk Toplantı için 27.03.2021    Cumartesi

          İkinci Toplantı için  03.04.2021    Cumartesi

SAAT              : 13.30

Top