Diyarbakır'da Maden Çeşitleri

Diyarbakır'da Maden Çeşitleri


Toplam Okunma Sayısı: 81

Diyarbakır'da yeraltı kaynakları işletilmiyor
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İderesi tarafından Diyarbakır ilinin maden kaynaklarına ilişkin yapılan araştırmaya göre, Diyarbakır'ın yeraltı kaynaklarının çoğu işletilmiyor.
Diyarbakır'da yeraltı kaynaklarının potansiyelini tanımlamanın henüz olanaklı görülmediği ifade edilen araştırmada GAP İdaresi raporunda, maden rezerv araştırmalarının tamamlanmadığı kaydedildi.
Başta petrol kaynakları olmak üzere doğalgaz gibi enerji kaynaklarının toplam rezervi hakkındaki verilerin yeterli görülmediği, ancak yeraltı kaynaklarından birçoğunun halen işlenmez durumda olduğu belirtilen araştırmada, maden ve çakmaktaşı gibi maden yataklarında ise henüz etütlerin yapılmadığına işaret edildi.
Araştırmada, Diyarbakır'da günlük elde edilen petrol miktarının 4458 metrik ton düzeyiyle Türkiye toplam üretiminin yüzde 60'ına ulaştığına dikkat çekiliyor.
Diyarbakır ili için petrol rezervi konusunda bir düzey belirlemenin olanaklı olmadığı, ancak tüm Güneydoğu bölgesi için 54 milyon-ton rezerv olduğunun MTA tarafından açıklandığı da vurgulanıyor.
Anti-toros, yeraltı kaynakların da zengin görüldüğü, Kulp, Lice, Ergani, Dicle ve Hazro ilçelerinde zengin maden yataklarının bulunduğunun belirtildiği araştırmada, Kulp ilçesinde demir, Ergani'de asbest ve mangan, Dicle ilçesinde Barit ve Hazro ilçesinde ise, taşkömürünün yoğunluklu bir şekilde olduğu bildirildi.

Top