Dimad Hakkında

Kurumsal

Dimad Hakkında

DİMAD 'IN KURULUŞU

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği  2002  yılında kurulmuştur.
•Derneğin kurucuları .
Adı Soyadı                           Mesleği     
Devrim TÜRK                    Mühendis
M .Latif TÜRK                    Mermerci
Necdet KARAKUYU         Mühendis
Ali TORĞUT                      Mühendis
Rahmi PALAOĞLU          Müteahhit
Zeki TUTAL                       Müteahhit
Aydın SEVİNDİK               Mühendis
 
DİMAD' IN AMACI
 
•Doğal taş ve mermerciliğin değişik alanlarında hizmet verenleri bir araya getirerek kaynaştırmak ,mesleki bilgi alışverişi ve dayanışmalarını sağlamak.
•Mesleğin icrasında karşılaşılan sorunların tespiti ile bu sorunların çözümü için birlikte çalışmak.
•Sektörel gelişimi çağdaş ölçeklere çekebilmek için ,üyelerin eğitilerek ilerlemesine yardımcı olmak. 
•Adli ve idari mercilerde üyelerinin ortak sorunlarının çözümü için temsilcilik yapmak ,gerekli hallerde hukuki temsilciler tayin etmek ,meslekle ilgili şikayet ve anlaşmazlıklarda bilir kişilik görevini ifa ettirmek.
 
DİMAD'IN VİZYONU
 
- Sektörel faaliyet içinde mesleki bilgi ve performansın yüksek seviyelere çıkarılması hedeflenen noktadır. Bunun gerçekleşmesi için , derneğin organizasyonu ile yasaların tanıdığı ve elverdiği haklar çerçevesinde meslek eğitim kursları düzenlemek , bu kurslara eğitici öğretici , yer ve imkan sağlayarak , meslekle ilgili ilmi metotları , mesleğin ahlak ve disiplinini , teknolojik gelişmeleri kursiyerlere anlatmak , ileriki dönemlerde bu konuda mesleki teknik bir okulun yapılabilmesinin alt yapısını veya mevcut teknik okullarda bir bölüm oluşmasını temin etmek, böylece ara teknik bir eleman yetişmesini sağlamak , üniversite veya başka bir kurum bünyesinde laboratuar kurularak , inceleme , analiz işlemlerinin bölge ve yerel bazda yapılabilmesini temin etmek.
 
- Bölgenin doğal taş ve mermer ürünlerini iç ve dış piyasalarda tanıtmak için , ulusal ve uluslar arası fuar ve gezilerine katılmak , standlar kurarak etkin tanıtım enstrümanlarıyla tanıtımı en iyi şekilde yerine getirmek , yine ülkemizdeki fuar ve diğer tanıtım etkinliklerine dış alımcılara davet ederek yerinde tanıtımı gerçekleştirmek , onların en iyi koşullarda ve ticari bağlantılar yapılabilmesi için her türlü desteği sağlamak , üyelerin ve personelin mesleki bilgi ve becerisinin gelişimi için ve inceleme inceleme yapabilmeleri için dış ülkelere mesleki ve bilim heyetleri göndermek , ortak eğitim merkezi kurmak ihracat verimlilik , kalite , finans , yönetim becerileri gibi konularda eğitim vermek.
 
- Dernek yukarıda sayılan tanıtım etkinlikleri ve amaçlarının gerçekleşmesi için mesleki toplantı , sempozyum , panel , gösteri , sergiler düzenler , ödüllü yarışmalar açarak meslekle ilgili araştırma geliştirme hizmetlerini teşvik edip , ulusal ve yerel akademik çalışmalara destek sağlar. Üyelerinin , meslektaşlarının işyerlerinin zorunlu sebeplerle değişmesi ve yeni işyerleri ihdas edilmesini gerektirdiğinde , belli bir düzen içinde toplu işyerleri yapılması için kooperatifler kurmak ve bu amacı gerçekleştirmek için bina , işyerlerini yapmak , yaptırmak için girişimleri başlatır.
 
- Diğer ticari ve mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla , yasalar çerçevesinde , işbirliği yapılması , federasyon , mesleki federasyon ve diğer üst kuruluşlara katılmak , üye olmak , temsilci göndermek.
 
DİMAD'IN MİSYONU
- Bölge mermerciliğinin ulusal mermercilik sektöründe önemli bir yere çıkarmak ulusal ve uluslar arası şöhretini pekiştirmek ,bölgedeki kalkınmanın önemli bir parçası olmak.
 
 
 


Top